Mały ruch graniczny Polska-Kaliningrad

Polska podpisała porozumienie między Polska, a Rosja o bezwizowym ruchu między częścią Polski, a obwodem Kaliningradzkim.

Z bezwizowego ruchu mamy tyle, że zamiast wizy trzeba uzyskać pozwolenie. 
Plusy są. Po pierwsze primo jest taniej, pod drugie nie trzeba się spowiadać, po trzecie pozwolenie jest za pierwszym razem wydawane na 2 lata, a za drugim na 5 lat.

Za jednym razem możemy przebywać na terytorium RF do 30 dni.

Co jest potrzebne:
1. Ankieta [ Patrz tu ] 2. Zdjęcie 3,5 x 4,5 cm. Kolorowe. Na wprost, na jasnym tle, aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy!
3. Dokument potwierdzający stały nieprzerwany trzyletni meldunek:

 • ksero dowodu osobistego ( jeśli wydany co najmniej 3 lata temu i jest nadal ważny  tzw był wydany np w 2008 roku i jest w nim adres stałego zameldowania). Należy mieć ze sobą oryginał dowodu osobistego do wglądu, w przeciwnym wypadku kserokopia dowodu osobistego musi być potwierdzona notarialnie. 
 • w przypadku gdy dowód nie potwierdza trzyletniego meldunku niezbędny jest również oryginał zaświadczenia o zameldowaniu (można uzyskać u Urzędzie, niektóre wydają bezpłatnie jak urząd w Malborku, inne pobierają opłatę  w wysokości 17 zł).
 • Ewentualnie ksero aktualnego i poprzedniego dowodu osobistego + oryginały do wglądu. Tylko jeżeli nie zmienił się adres.

4. Ważny paszport.


Dla osób niepełnoletnich:
do wniosku należy dołączyć kopie aktu urodzenia dziecka, kopie dokumentu tożsamości rodzica+oryginał do wglądu, potwierdzenie zameldowania (oryginał zaświadczenia o zameldowaniu) oraz pisemną zgodę obojga rodziców.
Dla osób całkowicie niezdolnych do pracy: aktualne zaświadczenie z którego jasno wynika trwała całkowita niezdolność do pracy (honorowane są zaświadczenie o niepełnosprawności znacznej lub pełnej).

Dla osób na 5 lat:
Poza dokumentami wymienionymi wyżej należy dołączyć kserokopie poprzedniego zezwolenia + kserokopie pierwszej strony paszportu.

Gdzie można składać dokumenty:

1. Rosyjskie Centrum Wizowe w Gdańsku
Partyzantów 8, p. 102,
Poniedziałek-piątek 8.00-17.00
Złożenie dokumentów do 16.00
Warto wcześniej zapisać się na wizytę.

2. Rosyjskie Centrum Wizowe w Olsztynie
Dąbrowszczaków 18,
Poniedziałek-piątek 8.00-17.00
Złożenie dokumentów do 16.00

Konsulat w Gdańsku nie przyjmuje dokumentów na MRG.

Dla kogo:

Po stronie polskiej dla mieszkańców: pomorskiego
(powiaty: pucki, nowodworski, malborski, gdański oraz miasta: Gdynia,
Sopot i Gdańsk) oraz warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski,
braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski,
węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki oraz miasta: Elbląg i Olsztyn).

Poza tym:
Dla osób poniżej 16 powyżej 65 roku życia za free!!
Inwalidzi również mogą uzyskać pozwolenie bezpłatnie (jeśli są całkowicie niezdolni do pracy i mają zaświadczenie w/w).

Przekraczając granice nie dostajemy stempelków do paszportu

Ile?
Ok 130zł. 

Czas:
– Czas oczekiwania na wydanie 3 tygodni.

Fakty 
 • W ciągu 180 dniu na terenie obwodu można być 90 dni, jednorazowo do 30 dni.
 • Wiza i
  pozwolenie zezwala na taką samą ilość dni przebywania na terenie
  obwodu. Mając wizę możesz podróżować po CAŁEJ Rosji, z pozwoleniem tylko
  po Obwodzie Kaliningradzkim.
 • Przekraczając granice na pozwoleniu nie dostaję się stępli do paszportu, ale wjazdu są normalnie rejestrowane w systemie.
 • Pierwsze pozwolenie wydaję się na 2 lata, następne na 5 lat;
 • Trzy letni okres zameldowania musi być udokumentowany, na ładne oczy nikt nie wierzy 😉
 • Jeśli
  ktoś chce uzyskać bezpłatne pozwolenie z racji posiadanych schorzeń
  uniemożliwiających pracę niezbędne jest zaświadczenie o CAŁKOWITEJ niezdolności do pracy. Brak ręki czy głowy nie będzie wystarczający – dokument musi być!
 • Złamanie
  ograniczeń odnośnie przekraczania granicy może spowodować otrzymanie
  mandatu, a w efekcie końcowym problem z uzyskaniem następnej wizy czy
  pozwolenia.
Mity
 • Ograniczenia we wjazdach do 1 na tydzień czy 5 w miesiącu to bzdura.
 • Nie ma talonów do kupienia, które pozwalają na większa ilość wjazdów.
Plotki
 • Głoszą,
  że aby nie liczono wjazdów przez granicę trzeba do paszportu włożyć
  podarek w wysokości 10zł, ale Alex nie ma pojęcia czy to prawda.


Poza tym:

Poza tym  Polskie władzy dostrzegły zalew naszego rynku wschodnim paliwem, w związku z tym wprowadziły pewne ograniczenia.

Obecnie możemy przejechać 10 razy w miesiącu z pełnym bakiem bez oclenia. Za 11 razem  celnicy naliczają podatki akcyzowe i VAT oraz opłatę paliwową. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami niedawno odbyły się strajki na przejściu granicznym w Gołdapi.
Jak wiadomo Pozwolenie uprawnia do przebywania na terenie Obwodu Kaliningradzkiego 90 dni na każde 180 dni.
Warto pilnować by nie przekraczać dozwolonego czasu przebywania u
naszych wschodnich sąsiadów. W przeciwnym wypadku możemy sobie na własne
życzenie zaserwować spore problemy przy uzyskaniu kolejnego pozwolenia
bądź wizy.